Handla från EU och resten av världen

Allmänt om Ehandel med utlandet


Det kan vara väldigt praktiskt att handla över Internet, men tänk på att det utlovade priset på online handlarens - webshoppens hemsida inte alltid motsvarar den totala kostnaden för att få varan hem till din dörr.

Det finns också varor som du kan köpa fritt utomlands men som enligt svensk lag är förbjudet att ta in i landet. Varorna kan också omfattas av andra restriktioner som innebär att det exempelvis krävs ett särskilt införseltillstånd. För att få ta emot sådana varor via post eller annan transportör ska giltiga införselhandlingar bifogas till varorna. Den som inte följer gällande införselregler kan göra sig skyldig till smuggling. Så kontrollera detta innan du köper, om varan inte finns att tillgå öppet i svenska affärer så kanske den inte är tillåten.

Dina konsumenträttigheter vid E-Handel inom EU

Handlar du online av ett företag inom EU har du alltid en ångerperiod på minst 7 arbetsdagar.  Tiden räknas från den dag du fått varan. Säljaren ska informera om ångerrätten på sin hemsida och vart du ska vända dig om du vill ångra dig. Om du vill använda ångerrätten ska du skicka tillbaka varan till säljaren på din egen bekostnad. Säljaren ska skicka tillbaka betalningen inom 30 dagar från den dag han får tillbaka varan. Om varan är felaktig eller inte motsvarar vad säljaren utlovat ska du reklamera omgående till säljaren. Meddela helst skriftligt vad du är missnöjd med och vilken rättelse du vill ha

Online Handel med länder utanför EU

Varor som du beställer från ett land utanför EU räknas som privatimport och ska förtullas. Posten sköter på Tullverkets uppdrag förtullningen av varor vilka anländer som postförsändelse. Men om försändelsens totala värde understiger 1500 kronor och inte innehåller alkoholhaltiga drycker, tobaksvaror, parfym eller luktvatten, behöver du inte betala någon tull. Däremot måste du alltid betala moms och speditionsavgift.

• Tullavgiften Fås fram genom varans värde. Vilket vanligtvis är = varans inköpspris + fraktkostnaderna.  

- Moms tillkommer och beräknas även på tullbeloppet.

• Oftast tillkommer fraktkostnad och Postens administrations- och expeditionsavgifter (speditionsavgift).

• En postförskottsavgift på 50–175 kr kan eventuellt tillkomma. Hur stor den avgiften blir beror på vilket betalningssystem avsändaren har. Fråga innan du beställer så undviker du irritation och oklarheter om det. Var beredd på att det totala priset därmed kan öka ganska kraftigt jämfört med det ursprungliga priset om du inte kontrollerar dessa faktorer först. Ta det därför alltid som en klokt vana att ta reda på hur avgifterna beräknas innan du beställer din vara, så att du vet priset hem till din dörr.

Tullsatsen varierar beroende på vilken vara det handlar om. Den är oftast en procentsats som beräknas på varans pris inklusive frakt och eventuell fraktförsäkring. Hur stor tullsatsen är för just din vara kan du söka reda på själv i Tulltaxan, Taric söksystem, på www.tullverket.se eller ringa TullSvar, 0771-520 520. Momsen för de flesta varor är 25 procent. För livsmedel är momsen 12 procent och för bland annat dagstidningar, böcker och tidskrifter 6 procent. Mer information om moms finns på skatteverket.se.

 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)